Co się należy chorym na Parkinsona?

Na chorobę Parkinsona choruje średnio 120-180 osób na 100 tysięcy. Choroba nie wybiera, a warto wiedzieć, jak zająć się chorym. Co się należy chorym na Parkinsona? Czym charakteryzuje się choroba Parkinsona? Czy pomoc opiekuna jest niezbędna? Czytaj dalej!

Co się należy chorym na Parkinsona? Orzeczenie o niepełnosprawności jest niezbędne

Według Światowej Organizacji zdrowia, na chorobę Parkinsona cierpi blisko około 100 000 pacjentów w Polsce. Niestety nadal nie wynaleziono leku na chorobę. Niemniej jednak odpowiednie leczenie połączone z środkami farmakologicznymi może znacznie złagodzić i opóźnić przebieg choroby. Na szczęście i w tym wypadku istnieją świadczenia, które znacznie mogą pomóc zarówno osobie chorej, jak i jej rodzinie. W przypadku osoby ciepiącej na Parkinsona podstawową zapomogą jest renta wynikająca z tytułu niezdolności do pracy.

Przedtem jednak należy złożyć odpowiednie dokumenty poświadczające o stażu pracy i zarobkach. Niezbędna jest też pełna dokumentacja medyczna, którą rodzina musi zanieść do ZUS razem z wnioskiem na druku ZUS Rp-1. Co konkretnie należy zrobić? Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności trzeba złożyć w Powiatowym Zespole Orzekania o Niepełnosprawności w Twojej miejscowości.

Aby uzyskać decyzję, należy jednak wcześniej złożyć następujące dokumenty

  • wypełniony i podpisany czytelnym pismem wniosek, który dostępny jest w siedzibie Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności (lub na jego stronie internetowej),
  • dokumentację medyczną i zaświadczenie lekarskie traktujące o stanie zdrowia chorego – niezbędne dla zespołu Orzekania o Niepełnosprawności. Dokumenty mogą być wystawione przez lekarza rodzinnego lub innego specjalistę. Pamiętaj jednak, że tego typu zaświadczenie ważne jest przez 30 dni od daty wystawienia!
  • poświadczenie o zgodności z oryginałem i kserokopie posiadanej dokumentacji medycznej. Czyli, np. historię przebiegu i rozwoju choroby, wyniki badań diagnostycznych, karty informacyjne leczenia szpitalnego, konsultacje u specjalistów i opinie psychologa,
  • inne, podobne dokumenty, np.: kserokopie poprzednio wydanych orzeczeń.
Przeczytaj również:  Rehabilitacja i ćwiczenia w chorobie Parkinsona

Co się należy chorym na Parkinsona? Ulgi i dodatki

Na jakiego typu dodatki i zapomogi może liczyć chory? Co się należy chorym na Parkinsona? W przypadku niezdolności do pracy – i wynikającej z tego powodu trudnej sytuacji materialnej – rodzina może starać się o stały zasiłek, który przysługuje pełnoletniej i samotnej osobie, równocześnie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do wykonywania zawodu, jeśli jej dochód nie przekracza 634 zł. Jeśli wcześniej wspomniane orzeczenie zostanie wydane, to sam zasiłek będzie wynosił do 604 zł. 

Oczywiście, na tym się nie kończy. W przypadku wystąpienia problemów z opłaceniem chociażby czynszu można starać się o dodatek mieszkaniowy. Wszystkie niezbędne formalności można również załatwić w Powiatowym Zespole Orzekania o Niepełnosprawności. Powszechnienie znany jest też dodatek pielęgnacyjny, który przysługuje osobie uprawnionej do renty lub emerytury, jeśli została uznana za całkowicie niezdolną do pracy, osobie samotnej, lub po 75 roku życia. Na jaką pomoc można liczyć? Wsparcie wynosi 208,67 zł miesięcznie. Równocześnie dawany jest też zasiłek pielęgnacyjny w wysokości ok. 153 zł. Pamiętaj, że dodatku i zasiłku nie można ze sobą łączyć.

Co należy się chorym na Parkinsona i rodzinie? Pomoc opiekuna

Ze względu na swoje objawy, przy chorobie Parkinsona warto zdecydować się na pomoc opiekuna. W końcu do charakterystycznych objawów Parkinsona można zaliczyć spowolnienie ruchowe, drżenie ciała, niestabilną lub nieprawidłową postawę i sztywność mięśni. Początek choroby zawsze jest asymetryczny – asymetria utrzymuje się już do końca życia. Nawet wtedy, gdy objawy można zaliczyć już jako obustronne. Niestety, bardzo często bliscy nie są w stanie samodzielnie zaspokoić potrzeb chorego. W takim wypadku niezbędna jest pomoc w postaci wcześniej wspomnianego opiekuna, który zadba o profesjonalną opiekę.

Należy pamiętać, że prawidłowa opieka nad chorym to także organizowanie mu różnorodnych zajęć. Ćwiczenia i przede wszystkim odpowiednie przygotowanie domu pacjenta to ważne aspekty. Najbardziej istotne, jest przede wszystkim pozytywne nastawienie całej rodziny, chorego i opiekuna. Okazywanie podopiecznemu wsparcia emocjonalnego jest często ważniejsze niż pozostałe elementy opieki.

Przeczytaj również:  Leczenie farmakologiczne choroby Parkinsona

Dodaj komentarz