Rejestracja suplementów diety – na czym polega?

Suplementy diety to środki spożywcze, których zadaniem jest wsparcie codziennej diety. Są one źródłem witamin i/lub innych składników mineralnych, ale nie stanowią produktów leczniczych. Stosowane są pomocniczo w różnego rodzaju terapiach, niedoborach, czy też w przypadku konieczności dostarczenia organizmowi dodatkowych substancji, np. przez osoby uprawiające sport. Każdy suplement powinien spełniać określone wymagania i zostać zarejestrowany.

Jak zarejestrować suplementy diety?

Rejestracja suplementów diety nie jest skomplikowana, ale należy przestrzegać ściśle wytyczonych zasad. Podmiot spożywczy albo jego pełnomocnik musi dokonać zgłoszenia do Głównego Inspektora Sanitarnego za pomocą formularza internetowego w Elektronicznym Systemie Powiadomień GISu. Zakład, który wytwarza i rozprowadza dany preparat musi dokonać rejestracji zakładu we właściwej dla niego powiatowej stacji powiatowo-epidemiologicznej. Musi to nastąpić przynajmniej 14 dni przed rozpoczęciem prowadzenia danej działalności. Sanepid ma prawo przebadać suplement pod kątem zgodności z etykietą oraz obecności ewentualnych zanieczyszczeń, np. metali ciężkich. Produkowanie lub sprzedawanie suplementu diety bez złożonego i zatwierdzonego wniosku podlega karze finansowej, wynoszącej nawet 5 tys. zł. 

Jakie wymagania musi spełnić suplement diety?

Suplement diety powinien powstawać w oparciu o opracowania i monografie naukowe, udowodnione wyniki badań, a także rekomendacje ekspertów. Składniki aktywne muszą spełniać wymagania zawarte w prawie żywnościowym, uchwałach Zespołu ds. Suplementów Diety oraz ewentualne inne regulacje krajowe i unijne. Szczególnie ważna jest w tym przypadku Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia, uchwalona 25 sierpnia 2006 r. Każdy suplement diety powinien zostać opatrzony w rekomendację co do dziennej dawki i docelowej grupy wiekowej. Skład zostaje zatwierdzony po licznych badaniach i pracach. Jeżeli suplement nie spełnia wszystkich wymagań to może zostać wycofany z obrotu lub zostać do niego niedopuszczony przez inspektora sanitarnego. Producent suplementów diety powinien dysponować kompletną i czytelną dokumentacją dotyczącą wszystkich etapów powstawania produktu.

Przeczytaj również:  Jak długo żyje chory na parkinsona?

Główny Inspektorat Sanitarny prowadzi rejestr suplementów diety. Można w nim znaleźć następujące informację: nazwę produktu, postać, jakościowy skład, kwalifikację (jaki to środek spożywczy), kraj pochodzenia suplementu, producenta, a także wyniki badań GIS i adres oraz nazwę podmiotu, który powiadamia o wprowadzeniu produktu do sprzedaży.

FSC – Certyfikat Wolnej Sprzedaży

Certyfikat Wolnej Sprzedaży to dokument, który potwierdza, że dany suplement był legalnie wprowadzony na rynek i można go stosować. Świadectwo to potwierdza zgodność suplementu z prawem zarówno polskim, jak i unijnym. Dzięki pozyskaniu takiego certyfikatu możliwa jest sprzedaż preparatu w Unii Europejskiej, a także poza jej granicami. Aby otrzymać FSC należy sporządzić właściwe oznakowanie suplementu, złożyć powiadomienie do GISu i wniosek do Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Dodaj komentarz