Pompa apomorfinowa – jak to działa?

Klinika Neuro-Care z Katowic opublikowała na swojej stronie szczegółową informację na temat terapii z wykorzystaniem pompy z apomorfiną. Ze strony można się  dowiedzieć jak wygląda i jak działa taka pompa, jakie są wady i zalety terapii. Na łamach naszego portal wielokrotnie już pisaliśmy o terapiach infuzyjnych, stosowanych u pacjentów cierpiących w zaawansowanym stadium choroby.
W tej chwili praktycznie jedyną dostępną w Polsce szansą na poprawę stanu zdrowia i powrót do sprawności fizycznej jest wszczepienie bezpośrednio do mózgu elektrod generujących impulsy elektryczne w odpowiednich strukturach mózgu. System ten znany pod nazwą głęboka stymulacja mózgu, w skrócie DBS (od ang. Deep Brain Stimulation) z powodu przeciwwskazań nie może jednak być stosowany u znacznej części chorych, którzy są w zaawansowanym stadium i nie reagują już właściwie na leczenie doustne.
Jedynym wyjściem dla takich osób są dwie inne farmakologiczne metody leczenia, polegające na ciągłym dostarczaniu do organizmu leku za pomocą specjalnych pomp – apomorfina podawana podskórnie oraz lewodopa podawaną dojelitowo.

Poprzez utrzymywanie stałego poziom każdego z tych leków we krwi, a tym samym w mózgu, uzyskuje się spektakularną poprawę stanu funkcjonowania chorych, u których inne metody leczenia zawiodły. Niestety ponieważ metody te nie są w Polsce finansowane ze środków publicznych, ich koszt jest zbyt wysoki, żeby pacjenci mogli je kupować sami.

Eksperci podkreślają, że ważne jest, aby wszystkie trzy odnośne metody leczenia były dostępne dla grupy najciężej chorych pacjentów, ponieważ terapie te nie są zamienne i w zależności od tego, jakie inne problemy występują u danego pacjenta, powinna zostać wybrana najodpowiedniejsza metoda leczenia.

Lubelska Fundacja na Rzecz Chorych na Parkinsona od dwóch lat prowadzi działania mające na celu doprowadzenie do refundacji tego typu leków w Polsce.

 

Dodaj komentarz