Fundacja Parkinsona

Naszą misją jest wszechstronna pomoc na rzecz osób z chorobą Parkinsona oraz ich rodzin.

Fundacja Parkinsona

Jadwiga Pawłowska-Machajek jest prezesem i założycielką Fundacji na Rzecz Chorych na Parkinsona, która działa od 2012 roku. W styczniu 2016 roku nazwa została zmieniona na Fundacja Parkinsona. Impulsem do jej powołania były wnioski płynące z obserwacji sytuacji chorych w Lublinie. Okazało się, że w mieście ponad trzystutysięcznym, w którym działa Uniwersytet Medyczny, szpitale kliniczne, kilkadziesiąt poradni i przychodni oraz ponad 1000 organizacji pozarządowych, nie ma żadnej organizacji chorych.

– Choroba Parkinsona dla wielu chorych jest przeżyciem traumatycznym, tymczasem potoczna wiedza o niej sprowadza się do faktu jej nieuleczalności oraz stopniowej, postępującej niesprawności ruchowej chorego. Dlatego chorzy i ich rodziny często szukają informacji i grup wsparcia – mówi Jadwiga Pawłowska-Machajek, która sama ma zdiagnozowaną chorobę Parkinsona.

Aby skutecznie pomagać chorym musimy:

  • nieustannie docierać do jak największej grupy chorych z Lublina i Lubelszczyzny, by mieć dobre rozeznanie skali problemów osób z chorobą Parkinsona w tym regionie
  • rozpoznać rzeczywiste potrzeby chorych oraz zapewnić im oraz ich rodzinom bezpośrednie wsparcie,
  • podejmować działania edukacyjne poprzez upowszechnianie wiedzy o problemach chorych, działania na rzecz ochrony zdrowia i opieki społecznej.

Dla realizacji Misji niezbędne jest stworzenie specjalnej przestrzeni – miejsca przystosowanego do różnych działań na rzecz chorych na Parkinsona. Celem strategicznym Fundacji jest stworzenie w perspektywie 3-5 lat miejsca pobytu dziennego dla osób z chorobą Parkinsona.

Cele główne

wszechstronna, bezpośrednia pomoc osobom z chorobą Parkinsona i ich rodzinom, poprzez:

  • organizowanie grup wsparcia,
  • konsultacje specjalistów – lekarzy, rehabilitantów, terapeutów,
  • docieranie do chorych zamykających się w domach,
  • popularyzacja wiedzy o chorobie Parkinsona,
  • zbudowanie silnej, dobrze działającej organizacji, zdolnej do realizacji jej celów statutowych.