Lista placówek – duodopa i apomorfina

Prezentujemy Państwu spis placówek, które mają podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na wprowadzenie w ramach programu lekowego metod infuzyjnych: duodopy i apomorfiny. Zapraszamy do zapoznania się z listą i kontaktu z wymienionymi oddziałami.

 

 

Woj. dolnośląskie

  • Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza – Radeckiego, Oddział Neurologiczny, ul Borowska 213, Wrocław

Woj. lubelskie

  • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie, Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym i Wczesnej Rehabilitacji Poudarowej 20-954 Lublin, ul. dr. K. Jaczewskiego 8.

Woj. łódzkie

  • Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Oddział Dzienny i Poradnia Neurologiczna, 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

Woj. małopolskie

  • Oddział neurologiczny i poradnia neurologiczna w SP ZOZ Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie – Kraków-Śródmieście, ul. Botaniczna 3.

Woj. mazowieckie

  • Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o., Zespół Oddziałów Neurologii (Oddział Neurologii) 03-232 Warszawa ul. Kondratowicza 8 oraz Poradnia Parkinsonizmu i Chorób Układu Pozapiramidowego, 03-242 Warszawa ul. Kondratowicza 8

Woj. pomorskie

  • Oddział neurologiczny ( Gdańsk, ul. Jana Pawła II 50) w COPERNICUS w Gdańsku

Woj. śląskie

  • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach-oddział neurologii oraz poradnia neurologiczna i wtórnej prewencji udaru w Katowicach, ul. Medyków 14

Woj. wielkopolskie

  • Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań 

Woj. zachodniopomorskie

  • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, Klinika Neurologii z Pododdziałem Udarowym, 71-252 Szczecin ul. Unii Lubelskiej 1

 

Dodaj komentarz